Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KOÜTTO)’nin Misyonu 

Ülkemizin hedef stratejilerine uygun, üniversite sanayi arasında bir ara yüz olarak;

Kurumsal işbirliklerini başlatmak ve güçlendirmek, bilgiyi teknoloji transferi ekosisteminde değere dönüştürmek, Ar-Ge ve inovatif faaliyetleri yaygınlaştırmak, girişimciliği desteklemek, fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak ve yüksek katma değerle ticarileştirmek.

 

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KOÜTTO)’nin vizyonu;

Üniversite-sanayi kurumsal işbirliklerinin güçlendirilerek, katma değeri yüksek teknolojik ürünler geliştiren, ulusal ve uluslararası piyasada ticarileştirilerek ülkenin ekonomik gelişmesine katkı sağlayan, alanında ilk tercih edilen ve referans alınan bir merkez olmak.

 

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KOÜTTO)’nin Değerleri;

Araştırmacılarımızın; Projelerinde, işbirliklerinde ve fikirlerinin korunmasında,

Üniversite alt yapılarının değerlendirilmesinde,

Girişimcilerin, kobi ve sanayicilerimizin inovatif girişimlerinin ve işbirliklerinin, geliştirilmelerinde ve korunmalarında,

 

Paydaşlarımızın (Hissedar, Toplum, Çalışanlar); ulusal ve uluslararası yenilikçi ekosistemindeki rollerinde, aşağıdaki tanımlar KOÜTTO’nun değerleridir.

  • Bilimsellik,
  • Adaletli ve Güvenilir,
  • Sürdürülebilir Kalite,
  • Şeffaflık ve izlenebilirlik,
  • Çevreye Duyarlılık,
  • Paylaşımcılık,
  • Sürekli iyileştirme,
  • Toplumsal yararlılık,