Kocaeli Üniversitesi Senatosunun 1 Kasım 2012 tarihli kararı ile Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin bir birimi olarak faaliyete başlayan Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Kocaeli Üniversitesi Yönetim Kurulunun 30/07/2019 tarihli kararı ve Yükseköğretim Kurulu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 57802651-604.01.01-E.54159 sayılı izin yazısı ile 06/08/2019 tarihinde ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilerek kurulan Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KOU TTO) A.Ş. olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitelerden sanayiye bilgi birikiminin ve lisanslanmış ürünlerin aktarılması, hem ekonomiye hem de ulusal ve uluslararası iş gücüne olumlu katkılar sağlanması için arayüz olmayı amaçlamaktadır. Üniversite ile sanayi arasında köprü görevi görerek iletişim kurmalarını sağlamakta ve birlikte Ar-Ge ya da danışmanlık projeleri yapmalarına yardımcı olmaktadır. 2024 hedefleri doğrultusunda bölgede Ar-Ge kültürünü yaygınlaştırmak için yapılması planlanan bilgilendirme etkinlikleri, ortak projeler ile ortaya çıkan ürünlerin fikri mülkiyet haklarının korunması, bu ürünlerin ticarileştirilmesi, girişimcilik ve şirketleşme faaliyetlerinin yürütülmesi ve Ar-Ge merkezlerin kurulması KOÜ TTO’nun hizmetleri arasındadır. Bu konular doğrultusunda KOÜ TTO’nun verdiği hizmetler 5 başlıkta toplanmaktadır.”

Hakkımızda